Skip to toolbar

Subhasha 2021 – Results of the first round is released now.

සුභාෂා පලමු තරග වටය 2021 ජූනි මස 28 වන දින පැවැත්වුනු අතර, එයින් දෙවන වටය සදහා සුදුසුකම් ලැබූ සියලුම සිසුන් පිලිබද විස්තර සුභාෂා 2021 පිටුවෙන් හෝ පහතින් ලබා ගත හැකිය.

Translate (පරිවර්තනය සඳහා)