Skip to toolbar

ඩිජිටල් අධ්‍යාපන හා වෘත්තිය සංවර්ධන මධ්‍යස්ථානය මඟින් ලබාදෙන CPD 2113 – Employability Skills for Academic and Career Development වරණීය විෂය ඒකකය හැදෑරීම සඳහා දැන් අවකාශය හිමිවේ.

ඔබ දෙවන වසර උපාධි අපෙක්ෂකයෙක් නම්,

ඩිජිටල් අධ්‍යාපන හා වෘත්තිය සංවර්ධන මධ්‍යස්ථානය මඟින් ලබාදෙන CPD 2113 – Employability Skills for Academic and Career Development වරණීය විෂය ඒකකය හැදෑරීම සඳහා දැන් අවකාශය හිමිවේ. ඉගැන්වීම් කටයුතු වැඩමුළු ආශ්‍රයෙන් සිදු කරනු ලබේ.

ලියාපදිංචිය

වැඩිදුර විස්තර සඳහා: DPD 2113 Employability Skills for Academic and Career Development | CDEPD (sjp.ac.lk)

විෂය එකකයට අදාල පණිවිඩ ලබාගැනීමට 

ලියාපදිංචිය 2022.01.27 න් අවසන් වේ.

 

Translate (පරිවර්තනය සඳහා)